Cơ sở thực tế - Thực tập tốt nghiệp

Thời gian học tập tại MUT, sinh viên được trong bị những kiến thức, kỹ năng vững chắc để áp dụng vào đời sống. Ngoài những giờ học lý thuyết trên giảng đường,sinh viên còn được thí nghiệm – thực hành trên những mô hình sống động hiện đại.