MUT điểm đến tuyệt vời cho những bạn đam mê ngành dược

Ngành Dược được xem là ngành nghề nghiên cứu khoa học về thuốc, nghiên cứu những chỉ số liên quan tới phản ứng giữa thuốc và con người. Về cơ bản, hóa học và sinh học đều liên quan đến ngành Dược.