Thư viện
GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quản lý tài nguyên và môi trường (Management of Natural Resources and Environment) là ngành học cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý đa dạng các tài nguyên và quản lý môi trường cùng những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên thiên nhiên, về quản lý ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch môi trường, công nghệ xử lý chất thải, luật và chính sách tài nguyên môi trường.

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Quản lý đất đai (Land Management) là ngành đào tạo về nghiệp vụ quản lý đất đai nhằm đảm bảo sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên đất, đảm bảo cân bằng tự nhiên.

GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Kỹ thuật xây dựng (Construction Engineering) là ngành đào tạo kỹ sư xây dựng có kiến thức chuyên môn về thiết kế, tư vấn thiết kế, tổ chức thi công xây dựng, quản lý giám sát thi công, nghiệm thu công trình như chung cư, đô thị, nhà ở, khách sạn, cầu, đường sá, bệnh viện, trường học…

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành Quản lý đất đai

Đăng ký xét tuyển