Hội nghị khoa học Toán học lý thuyết kỳ dị và ứng dụng