Luật tài chính ngân hàng là gì? Cơ hội tìm việc trong tương lai có tốt không?

Hiện nay, vấn đề luật tài chính ngân hàng là gì được nhiều sinh viên tìm hiểu do ảnh hưởng sau giai đoạn khủng hoảng về các định chế tài chính, ngân hàng, công ty tài chính đang đẩy mạnh hoạt động trở lại.