Bạn biết gì về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

Ngày 20/11 gắn liền với ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) được tổ chức hằng năm......