Khám phá chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc

Chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc là một trong những chuyên ngành của ngành Dược học. Công việc của người làm Quản lý và cung ứng thuốc là chịu trách nhiệm phân phối thuốc đến tay người sử dụng an toàn và hiệu quả nhất.