Thư viện
QUY TRÌNH GỬI ĐƠN/THƯ CỦA SINH VIÊN VỀ PHÒNG KT-ĐBCL

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để hỗ trợ sinh viên thuận tiện trong việc gửi đơn/thư liên quan đến hoạt động khảo thí. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng xin thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Công nghệ Miền Đông quy trình gửi đơn/thư như sau

Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT ngưỡng chất lượng đầu vào ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề năm 2021

Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT ngưỡng chất lượng đầu vào ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề năm 2021

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Công văn 774/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng

Công văn 774/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT