Thư viện
LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 03/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 03-2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 03-2021

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 01/2021

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 01/2021

Thông báo về việc thi lại và học lại, học cải thiện các học phần gộp chung lý thuyết và thực hành

Thông báo về việc thi lại và học lại, học cải thiện các học phần gộp chung lý thuyết và thực hành

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 10-12/2020

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TỪ THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 12/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 12/2020

Ghi chú: Sinh viên có tên trong danh sách phải đóng lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản (400.000 đồng/môn) trước ngày 13/12/2020

Đăng ký xét tuyển