Thư viện
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI GHÉP LỚP CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI GHÉP LỚP CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC THI KỲ THI PHỤ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC THI KỲ THI PHỤ

DANH SÁCH SINH VIÊN HOÃN THI

DANH SÁCH SINH VIÊN HOÃN THI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tại Nhà trường, Trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức tập trung tại Nhà trường và dừng tổ chức thi theo hình thức trực tuyến.

KẾT QUẢ XÉT ĐƠN KỲ THI PHỤ THÁNG 11/2021

Sinh viên thắc mắc về kết quả xét đơn đăng ký tham gia Kỳ thi phụ tháng 11/2021, vui lòng liện hệ về Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng qua số điện thoại 02516.273.777 (giờ hành chính) để được giải đáp. Trân trọng!

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KỲ THI PHỤ CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng thông báo đến tất cả sinh viên của nhà trường về việc tổ chức kỳ thi phụ các học phần lý thuyết như sau:

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT