Thư viện

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Chiều ngày 03.10, Lễ bế mạc “Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông” đã diễn ra trang trọng tại Hội trường MIT University Vietnam. 

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Có mặt tại Lễ bế mạc, về phía Đoàn đánh giá ngoài có: GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng Đoàn; TS. Phan Hùng Thư - Thư ký Đoàn; PGS. TS. Lê Đức Giang - Thành viên thường trực; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Thành viên; PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên; ThS. Nguyễn Thị Thanh - Giám sát viên Đoàn.

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Về phía Trường Đại học Công nghệ Miền Đông có: PGS. TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng; TS. Đặng Văn Thương - Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học - Nghiên cứu khoa học; TTUT. BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng khoa Khoa học sức khỏe; TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật; BSCKI. Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền - Giám đốc chương trình đào tạo ngành Dược học; LS. ThS. Nguyễn Năng Quang - Giám đốc chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Phó Trưởng phòng Khảo thí - đảm bảo chất lượng cùng các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách, Trưởng, Phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên Trường.

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Đợt khảo sát chính thức 02 ngành Dược họcLuật kinh tế đã trải qua 05 làm việc ngày từ ngày 30/9/2022 đến ngày 03/10/2022 tại trường đại học Công nghệ Miền Đông, gồm các hoạt động: khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho các chương trình đào tạo như: thư viện, phòng thực hành, phòng học, sân bãi phục vụ đào tạo, sân thể thao, ký túc xá; nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng.

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Tại phiên bế mạc, GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn đã tóm tắt những phát hiện chính kết quả khảo sát, đưa ra các khuyến nghị chi tiết cho từng tiêu chuẩn và khuyến nghị chung để Nhà trường xây dựng kế hoạch và giải pháp cải tiến chất lượng cũng như tham khảo cho định hướng phát triển của MIT University Vietnam trong giai đoạn tiếp theo.

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

PGS. TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng MIT University Vietnam đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm để thực hiện thành công đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường. Nhà trường đặc biệt trân trọng và sẽ nghiêm túc tiếp thu những gợi ý, khuyến nghị của đoàn chuyên gia để có thể tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế và có kế hoạch, chương trình hành động nhằm cải tiến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới.

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh,  TS. Phan Hùng Thư – Thư ký Đoàn gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, các Khoa, các phòng/ban/trung tâm khác đã phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời và bày tỏ thiện ý mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trường và Trung tâm trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong những giai đoạn đánh giá tiếp theo.

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường đại học Công nghệ Miền Đông

Cuối phiên bế mạc, Đoàn đánh giá ngoài, MIT University Vietnam và Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh đã cùng nhau ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển