Thư viện

Ngành Dược học & Luật kinh tế của MIT Uni. đạt kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT ban hành

Ngành Dược học & Luật kinh tế của MIT Uni. đạt kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT ban hành

Như đã đưa tin trước đó, đợt khảo sát chính thức 02 ngành Dược học và Luật kinh tế đã trải qua 05 làm việc ngày từ ngày 30/9/2022 đến ngày 03/10/2022 tại trường đại học Công nghệ Miền Đông, gồm các hoạt động: khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho các chương trình đào tạo như: thư viện, phòng thực hành, phòng học, sân bãi phục vụ đào tạo, sân thể thao, ký túc xá; nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong việc nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, phỏng vấn các đối tượng liên quan,...  trong trường và ngoài trường, 02 chương trình đào tạo của MIT Uni. đã đủ điều kiện đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Giao dục & Đào tạo quy định.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT ban hành đào tạo ngành Luật kinh tế

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT ban hành đào tạo ngành Dược học

Dự kiến, MIT Uni. sẽ tuyển sinh Thạc sĩ cho 02 ngành này vào tháng 6/2023 tới đây.

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển