Thư viện

Ngày đầu tiên của sinh viên MIT Uni. tại trường Quân sự Quân khu 7

Ngày 19/6, K22 của MIT Uni. đã bắt đầu khóa học Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Dù phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, di chuyển đường dài nhưng các bạn sinh viên của chúng ta vẫn rất vui vẻ và hào hứng. Cùng nhau cố gắng học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ trong những ngày sắp tới nhé!

Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7

Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7

Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7

Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7

Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7Sinh viên MIT Uni. ngày đầu đến Trường Quân sự Quân khu 7

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển