Thư viện

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Trong buổi sinh hoạt thứ 2 (20/5), Đoàn - Hội MIT University tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt với sự tham gia của hơn 70 sinh viên.

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long báo cáo về chuyên đề: "Kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên".

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long báo cáo về chuyên đề: "Kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên".

Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long với phần báo cáo thú vị và duyên dáng về chuyên đề: "Kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên".

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Sinh viên MIT Uni. tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Hội năm 2023-2024

Chúc các MIT-er sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết mọi hoạt động Đoàn Hội cũng như trường lớp!

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển