Thư viện

Thông báo chi tiết về việc đấu thầu canteen MIT Uni. 2023

Nhằm xây dựng một môi trường giáo dục có sự quan tâm, chăm lo đầy đủ cho các giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên hiện hữu, nay nhà trường Đại học Công Nghệ Miền Đông - MIT University Vietnam công khai đấu thầu khu vực nhà ăn và khu vực nước uống

Thông báo mời thầu canteen MIT University Vietnam

Thông báo mời thầu canteen MIT University Vietnam

1. Thông báo v/v đấu thầu khu vực nhà ăn MIT University

Thông báo v/v đấu thầu khu vực nhà ăn MIT UniversityThông báo v/v đấu thầu khu vực nhà ăn MIT UniversityThông báo v/v đấu thầu khu vực nhà ăn MIT UniversityThông báo v/v đấu thầu khu vực nhà ăn MIT University

3. Đơn đăng ký dự thầu

Thời gian đăng ký dự thầu dự kiến kết thúc vào 02/10/2023, kính mời các đơn vị thầu nhanh chóng tải và điền Đơn đăng ký dự thầu.

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển