Thư viện
Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật - MIT University tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế

Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật - MIT University tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế

Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật trải nghiệm thực tế ngành tại Tân cảng Cát Lái

Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật trải nghiệm thực tế ngành tại Tân cảng Cát Lái

Giảng viên Khoa KTQTL tham dự Hội nghị Khoa học thường niên MIT University (25/5/2023)

Giảng viên Khoa KTQTL tham dự Hội nghị Khoa học thường niên MIT University (25/5/2023)

Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật tổ Định hướng thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật tổ Định hướng thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Khoa Kinh tế -Quản trị - Luật chào đón Tân sinh viên Khoá 2022

Khoa Kinh tế -Quản trị - Luật MIT University Vietnam đã tổ chức Buổi chào đón các Tân sinh viên Khoá 2022

Buổi đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên

Buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên thuộc ngành Luật kinh tế & Kinh doanh quốc tế

Đăng ký xét tuyển