Thư viện
GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh (Business Administration) là ngành học đào tạo nhà quản lý, quản trị tổng hợp toàn bộ các hoạt động liên quan đến kinh doanh. Việc quản trị này liên quan tới tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh, bao gồm quản trị tài chính, tiếp thị, kế toàn, sản xuất, nhân sự, logistic...

GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

Kế toán (Accountant) là ngành học cung cấp kỹ năng kiến thức để làm việc với các con số.

GIỚI THIỆU NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành học về dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, có vai trò quan trọng giúp sự lưu thông hàng hóa trên toàn cầu.

GIỚI THIỆU NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động, mang tính chất toàn cầu và luôn nằm trong top những ngành được săn đón hàng đầu trong thời kỳ kinh tế hội nhập hiện nay.  

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Ngành Quản lý công nghiệp (Industrial Engineering and Management - hay viết tắt là IEM) là ngành học kết hợp kỹ thuật và kinh tế và là một trong những ngành đào tạo lâu đời nhất tại Việt Nam. 

GIỚI THIỆU NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Quan hệ công chúng (Public Relations - PR) giữ vai trò quan trọng trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội khi thực hiện vai trò xây dựng và phát triển giá trị thương hiệu của các đơn vị.

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT