Thư viện
GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Đông phương học (Oriental Studies) là ngành đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu về cứu chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, con người, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị… của các quốc gia phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Đại học Văn bằng 2 Ngành Ngôn ngữ Anh

Đại học chính quy Ngành Ngôn ngữ Anh

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT