Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế

Khoa Ngôn ngữ Anh và Văn hóa Quốc tế là một trong những Khoa thu hút được số lượng sinh viên đăng ký học khá đông của nhà trường. Sinh viên lựa chọn ngành ngôn ngữ vì người học nhận thức được ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng và ngày càng phát huy ưu thế của mình trong thời kỳ quốc tế hóa. Làm chủ được một hoặc nhiều ngôn ngữ, chúng ta sẽ dễ dàng gặt hái được thành công khi nhờ đó dễ dàng khám phá tri thức nhân loại, và thấu hiều nền văn hóa của nhiều quốc gia.