Thư viện

Triết lý giáo dục

1. Phát biểu triết lý giáo dục

"Năng động – Sáng tạo – Lĩnh hội tri thức – Hội nhập – Làm chủ tương lai"

2. Ý nghĩa của triết lý giáo dục

- Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong các hoạt động của MIT nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện tầm nhìn sứ mạng và chính sách chất lượng của MIT.            

-   Theo triết lý giáo dục "Năng động – Sáng tạo – Lĩnh hội tri thức – Hội nhập – Làm chủ tương lai", MIT không chỉ cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo tiến bộ, chất lượng cao và phù hợp với xu hướng quốc tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển tiềm năng cá nhân. MIT chú trọng việc bồi dưỡng cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời đề cao tinh thần tìm tòi, nghiên cứu và học tập ở sinh viên để học tập suốt đời. Điều này sẽ giúp sinh viên cải thiện bản thân, phát triển tiềm năng sáng tạo và kỹ năng hội nhập để thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong thời đại mới.

3. Nội dung của triết lý giáo dục

- Năng động là chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm. Năng động là luôn có những hành động tích tực, làm việc một cách nhiệt huyết, luôn cố gắng làm mọi việc hết sức để tác động với những sự vật, hiện tượng xung quanh chúng ta nhằm thực hiện tốt những công việc đã định.

- Sáng tạo là luôn luôn say mê nghiên cứu, tìm tòi cái mới dựa trên cái đã có để tạo ra những thứ giá trị về tinh thần, vật chất và cách giải quyết mới mẻ không bị gò bó. 

“Vậy người năng động, sáng tạo là người luôn luôn say mê, tìm tòi cái mới mà không sợ cái gì. Chính vì vậy, MIT coi trọng sự năng động sáng tạo để sinh viên có thể tự tìm tòi những thứ mới mẻ để tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần, tìm ra những thứ mà ta có thể sử dụng được và tạo ra các giá trị thực tiễn đem lại nguồn lợi ích khá lớn cho cuộc sống của chúng ta”.

- Hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Hội nhập quốc tế cũng được thể hiện qua việc các chương trình đào tạo của trường và sinh viên tốt nghiệp được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế và được các trường đại học cùng khối ngành trong khu vực và trên thế giới chấp nhận.

- Lĩnh hội tri thức – làm chủ tương lai là tiếp thu và hiểu được một cách thấu đáo những kiến thức bổ ích và đúng đắn để sinh viên có thể làm chủ được công nghệ, làm chủ được xã hội, thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong thời đại mới để từ đó có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa. 


 

Đăng ký xét tuyển