TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

(Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-ĐHCNMĐ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2023)

 

1 – Tầm nhìn

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông phát triển với tầm nhìn là một trường đại học quốc tế, đa ngành, đa lĩnh vực với định hướng mũi nhọn là các ngành kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học sức khỏe. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành trường đại học toàn cầu, dẫn đầu về kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta, được các đối tác trong nước và quốc tế tín nhiệm, được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín.

2 – Sứ mạng

Sứ mạng của Trường là giáo dục và đào tạo những cá nhân trở thành công dân toàn cầu, có kiến thức, năng lực và đam mê đóng góp để cải thiện bản thân và điều kiện xã hội, truyền cảm hứng cho thế hệ hiện tại và tiếp theo, đồng thời tạo ra những tác động tích cực lâu dài đến sự phát triển nhân loại. Ngoài ra Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng xác định là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng, tri thức và tư duy đổi mới, sáng tạo cho đất nước và đặc biệt cho khu vực miền Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai.

3 – Giá trị cốt lõi

« ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – CHẤT LƯỢNG – HỘI NHẬP »

 • Giá trị cốt lõi của một trường đại học là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giảng dạy, học tập và rộng hơn là mọi hoạt động liên quan của nhà trường nhằm phát triển con người.
 • Những giá trị cốt lõi này là nền tảng giúp Trường Đại học Công nghệ Miền Đông xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, năng động và toàn diện, giúp sinh viên phát triển tối đa tiềm năng và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.
 • Trường Đại học Công nghệ Miền Đông nay hướng tới bốn giá trị mới: Đoàn kết, Sáng tạo, Chất lượng và Hội nhập. Các giá trị này không chỉ kế thừa những thành tựu đã đạt được mà còn mở rộng và nhấn mạnh hơn nữa vai trò của đổi mới và hội nhập trong bối cảnh giáo dục toàn cầu, đảm bảo rằng sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội của thời đại mới.

» ĐOÀN KẾT

  • Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, tập thể giảng viên, CNVC và sinh viên luôn xem trọng đoàn kết, đồng lòng; Đoàn kết chính là sức mạnh giúp Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được các mục tiêu phát triển;
  • Giá trị này được thể hiện các nội dung sau:
   • Tinh thần đồng đội: Khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa sinh viên, giảng viên và nhân viên.
   • Xây dựng cộng đồng: Tạo ra một môi trường học tập và làm việc thân thiện, nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng và có giá trị.
   • Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện và chương trình giao lưu nhằm tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết trong toàn trường.
   • Giải quyết xung đột: Thiết lập các cơ chế và quy trình để giải quyết các xung đột và mâu thuẫn một cách công bằng và hiệu quả.

» SÁNG TẠO

  • Sáng tạo là khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và giải pháp đột phá, không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu truyền thống. Trường Đại học Công nghệ Miền Đông khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới; Tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong giảng dạy, nghiên cứu, quản trị nhà trường và định hướng phát triển Nhà trường.
  • Giá trị này được thể hiện các nội dung sau:
   • Khuyến khích tư duy sáng tạo: Tạo điều kiện và môi trường để sinh viên và giảng viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.
   • Phát triển chương trình sáng tạo: Thiết kế và triển khai các chương trình, dự án và khóa học thúc đẩy sự sáng tạo trong học tập và nghiên cứu.
   • Cơ sở vật chất hỗ trợ sáng tạo: Trang bị các phòng thí nghiệm, xưởng sáng tạo và các không gian làm việc chung (co-working spaces) để hỗ trợ sinh viên thực hiện các ý tưởng của mình.
   • Công nhận và khích lệ sáng tạo: Thưởng và công nhận các sáng kiến và giải pháp sáng tạo của sinh viên và giảng viên.

» CHẤT LƯỢNG

  • Chất lượng là cam kết đạt được tiêu chuẩn cao trong mọi hoạt động giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ, đảm bảo sự xuất sắc và hiệu quả.Trường luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển của Nhà trường.
  • Giá trị này được thể hiện các nội dung sau:
   • Chương trình đào tạo chất lượng cao: Thiết kế các chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật theo chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.
   • Đội ngũ giảng viên chất lượng: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.
   • Kiểm định và đánh giá: Thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm định chất lượng, đánh giá nội bộ và cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ.
   • Hỗ trợ sinh viên: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học tập và phát triển cá nhân, đảm bảo sinh viên có điều kiện tốt nhất để học tập và phát triển.

» HỘI NHẬP

  • Hội nhập là quá trình hòa nhập vào cộng đồng toàn cầu, hiểu và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn hóa và kinh tế của thế giới. Trường Đại học công nghệ Miền Đông luôn tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực phát triển hợp tác quốc tế, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, gồm: đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và dịch vụ tư vấn.
  • Giá trị này được thể hiện các nội dung sau:
   • Chương trình đào tạo quốc tế: Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục trên thế giới.
   • Cơ hội trao đổi và hợp tác: Tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên tham gia các chương trình trao đổi, thực tập và nghiên cứu quốc tế.
   • Giảng dạy đa văn hóa: Đưa vào chương trình giảng dạy các môn học và hoạt động giúp sinh viên hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.
   • Môi trường học tập quốc tế: Xây dựng môi trường học tập mở, đa dạng và quốc tế hóa, thu hút sinh viên và giảng viên từ nhiều quốc gia đến học tập và làm việc.

4 – Triết lý giáo dục

« SÁNG TẠO – HỘI NHẬP – TƯ DUY KHỞI NGHIỆP – TINH THẦN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI »

 • Triết lý giáo dục là tư tưởng định hướng cho việc phát triển giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của người học, cộng đồng và xã hội. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni), hướng đến mục tiêu thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và chính sách chất lượng của trường.
 • Triết lý giáo dục mới của MIT Uni bao gồm bốn yếu tố chính: “Sáng tạo – Hội nhập – Tư duy khởi nghiệp – Tinh thần học tập suốt đời.” Triết lý mới không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi của triết lý cũ mà còn mở rộng và nhấn mạnh hơn nữa vai trò của tư duy khởi nghiệp và tinh thần học tập suốt đời. Điều này phản ánh tầm nhìn chiến lược của trường trong việc trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức và kỹ năng cần thiết, mà còn khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, khả năng thích nghi, và sự sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thời đại.
 • Những yếu tố này được lồng ghép và triển khai đồng bộ trong chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Qua đó, trường hướng đến việc xây dựng một cộng đồng học tập năng động, sáng tạo, và liên tục đổi mới, giúp sinh viên phát triển toàn diện và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai và sự nghiệp bền vững.
 • Chuyển đổi này là bước tiến quan trọng trong hành trình thực hiện tầm nhìn trở thành một trường đại học toàn cầu, dẫn đầu về kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đối với sứ mạng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

» SÁNG TẠO (CREATIVITY)

  • Sáng tạo là khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và giải pháp đột phá, không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu truyền thống.
  • Áp dụng trong giáo dục:
   • Khuyến khích sinh viên tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu.
   • Cung cấp môi trường học tập và các hoạt động thực tiễn nhằm kích thích khả năng sáng tạo.
   • Phát triển các chương trình đào tạo và dự án giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng sáng tạo, từ việc thiết kế sản phẩm đến việc giải quyết vấn đề.

» HỘI NHẬP (INTEGRATION)

  • Hội nhập là quá trình hòa nhập vào cộng đồng toàn cầu, hiểu và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn hóa và kinh tế của thế giới. Hội nhập quốc tế cũng được thể hiện qua việc các chương trình đào tạo của trường và sinh viên tốt nghiệp được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế và được các trường đại học cùng khối ngành trong khu vực và trên thế giới chấp nhận và hướng tới xây dựng nhà trường thành cộng đồng học thuật mang tính quốc tế, góp phần vào định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam và vào sự phát triển chung của thế giới
  • Áp dụng trong giáo dục:
   • Tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, hợp tác quốc tế.
   • Cải tiến chương trình đào tạo tiệm cận với quốc tế. Xây dựng các chuẩn đào tạo quốc tế và đưa vào chương trình giảng dạy các môn học giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện và sẵn sàng làm việc trong môi trường đa văn hóa.
   • Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hội thảo quốc tế để sinh viên có thể mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về thế giới.

» TƯ DUY KHỞI NGHIỆP (ENTREPRENEURIAL MINDSET)

  • Tư duy khởi nghiệp là khả năng nhìn nhận cơ hội, sáng tạo và đổi mới, quản lý rủi ro và phát triển ý tưởng kinh doanh thành hiện thực.
  • Áp dụng trong giáo dục:
   • Tích hợp các khóa học về khởi nghiệp và quản trị kinh doanh vào chương trình đào tạo.
   • Khuyến khích sinh viên tham gia các dự án khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo kinh doanh và các hoạt động thực tế để rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp.
   • Xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp, và tạo điều kiện cho sinh viên thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh.

» TINH THẦN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI (LIFELONG LEARNING)

  • Tinh thần học tập suốt đời là thái độ không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong suốt cuộc đời.
  • Áp dụng trong giáo dục:
   • Khuyến khích sinh viên phát triển thói quen tự học, tìm kiếm thông tin và cập nhật kiến thức liên tục.
   • Cung cấp các chương trình học tập liên tục, đào tạo ngắn hạn, và các chương trình học, khóa học trực tuyến để sinh viên và cựu sinh viên có thể tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp.
   • Tạo môi trường học tập linh hoạt, hỗ trợ việc học suốt đời thông qua các tài nguyên học liệu phong phú và các dịch vụ hỗ trợ học tập.

Nhằm không ngừng cải thiện chất lượng giáo dục và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên và cộng đồng, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức thu thập ý kiến từ các bên liên quan về triết lý giáo dục và các hoạt động dạy học của nhà trường.
Thầy/Cô vui lòng trả lời những câu hỏi trong phiếu này TẠI ĐÂY. Những thông tin Thầy/Cô cung cấp sẽ là cơ sở giúp Nhà trường cải thiện chất lượng giáo dục và đáp ứng tốt hơn như cầu của sinh viên và cộng đồng. Vì vậy, Thầy/Cô hãy đưa ra những nhận xét trung thực, khách quan và mang tính xây dựng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Thầy/Cô.