CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là lĩnh vực chuyên sâu trong nghiên cứu, phát triển, và bảo dưỡng các hệ thống và công nghệ liên quan đến ô

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) là lĩnh vực chuyên sâu về nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng các công nghệ và hệ thống thông tin.

Ngành Fintech (Công nghệ tài chính)

Fintech, hay Công nghệ Tài chính, là lĩnh vực nổi lên nhanh chóng trong thế giới tài chính, kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ tài chính để cung

Ngành Digital Marketing

Ngành Digital Marketing tập trung vào việc sử dụng các kênh trực tuyến và công nghệ số để quảng bá và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, hoặc thương hiệu.

Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật Kinh Tế kết hợp giữa kiến thức về pháp luật và kinh tế để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh tế

Ngành Đông phương học (Chuyên ngành Hàn quốc học)

Ngành Đông Phương Học, Chuyên ngành Hàn Quốc Học, là một lĩnh vực nghiên cứu sâu sắc về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, và xã hội của quốc gia

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Chọn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không chỉ là việc nắm vững một ngôn ngữ, mà còn là cửa sổ mở ra cho sự hiểu biết sâu rộng về văn

Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh không chỉ là việc nắm vững một ngôn ngữ mà còn là khám phá văn hóa đa dạng, nắm bắt cơ hội nghề nghiệp toàn cầu,

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung Ứng là lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh và quản lý, tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình vận chuyển,

Ngành Kinh doanh quốc tế

Ngành Kinh doanh Quốc tế là lĩnh vực chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh là một lĩnh vực học đa ngành, tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo cần thiết cho quản lý

Ngành Kế toán

Ngành Kế toán là một lĩnh vực chuyên sâu trong nghiên cứu, phân tích và ghi chép các thông tin tài chính của doanh nghiệp và tổ chức.

Ngành Điều Dưỡng

Ngành Điều Dưỡng là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tập trung vào việc duy trì và khôi phục sức khỏe của bệnh nhân. Học Điều Dưỡng là bước chính

Ngành Thú Y

Ngành Thú Y là lĩnh vực y khoa chuyên sâu về chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe của động vật. Chọn học Ngành Thú Y là hành

Ngành Dược học

Ngành Dược Học tập trung vào nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng các loại thuốc để cải thiện sức khỏe con người.