Giới thiệu chung

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm là quản lý và sắp xếp một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp tham gia vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ đến tay người tiêu dùng. Công việc này đòi hỏi các quy trình khác nhau liền mạch bào gồm lưu trữ hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu, quá trình xử lý hàng tồn kho, sản xuất…

Mã ngành

7510605

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Toán giải tích
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • GDTC 1
 • Kinh tế vi mô
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Toán kinh tế
 • Tiếng Anh tổng quát 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • GDTC 2
 • Kinh tế vĩ mô

Tự chọn 1/2 môn

 • Văn hoá doanh nghiệp
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Xác suất thống kê
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Nguyên lý kế toán
 • Marketing căn bản
 • Tài chính tiền tệ
 • Quản trị học
 • Chủ thể kinh doanh
 • Nguyên lý thống kê
 • Địa lý vận tải
 • Thương mại điện tử
 • Hệ thống thông tin logistics
 • Luật vận tải
 • Thanh toán Quốc tế
 • Thuế
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Kinh tế vận tải & Logistics
 • Tổ chức khai thác ga, cảng
 • Khai thác vận tải
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tự chọn 1/2 môn
 • Kinh tế lượng
 • Kinh tế Quốc tế
 • Quản trị logistics
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị vận tải đa phương thức
 • Quản trị kho hàng và tồn kho
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Giao dịch thương mại quốc tế

Tự chọn 1/2 môn

 • Kỹ thuật xếp dỡ đóng gói
 • Quản trị dịch vụ
 • Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiệp vụ hải quan
 • Logistics hàng không
 • Quản trị dự án logistics và chuỗi cung ứng
 • Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu
 • Tiếng Anh chuyên ngành logistics
 • Logistis quốc tế

Tự chọn 1/2 môn

 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị rủi ro
 • Thực tập và khoá luận tốt nghiệp LOG

Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp học thay thế 5 học phần thuộc kiến thức chuyên sâu sau:

 • Logistics vận tải biển
 • Logistics cảng biển
 • Dịch vụ giá trị gia tăng trong logistics
 • Quản trị trung tâm phân phối
 • Quản trị mua hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.