Hỗ trợ thông tin ngay lập tức


NHỮNG CỘT MỐC CỦA MIT UNI

Xem thêm

5000+

SINH VIÊN

98,2%

TỶ LỆ RA TRƯỜNG CÓ VIỆC LÀM

24Ha

TỔNG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

THAM QUAN TRỰC TUYẾN

TIN TỨC & SỰ KIỆN NỔI BẬT

THE DIFFERENCE OF MIT UNI.:

Entering the era of Industry 4.0, the way we live, work, and interact with each other is undergoing a complete transformation. Millions of human jobs may be replaced by machines and technology. Simultaneously, millions of new jobs are emerging, demanding a set of new skills.

What should we do to avoid the impending unemployment crisis, prevalent in the future when the majority of jobs are replaced by machines and robots? There is something that all of us can be equipped with, self-directed, and self-improved to surpass a level, avoiding the prevalence and dominance of machines and robots: Soft Skills – something that robots cannot possess or find it challenging to develop "softness." Therefore, along with knowledge, attitude, and professional skills, soft skills are considered the key to success in the era of Industry 4.0.

Understanding this, MIT Uni. has chosen soft skills as a crucial component in the outcome standards and extracurricular training programs of the university. In addition to essential social skills such as communication, teamwork, presentation skills, learners are equipped with innovation and entrepreneurial skills, the application of AI technology, and career orientation skills. THE COMPLETE SET OF INTERNATIONAL SOFT SKILLS helps MIT Uni. students confidently step into the high-quality job market after graduation.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông hiện có 6 khối ngành đào tạo với 17 ngành đào tạo khác nhau, trong đó bao gồm nhiều ngành nghề đang được xã hội quan tâm nhất. Các chương trình học tại MIT Uni. được thực hiện theo chuẩn đào tạo quốc tế, mang lại sự phát triển toàn diện nhất về thể chất lẫn trí tuệ.

Khoa Khoa học sức khỏe

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ Ô tô và Kỹ thuật hàng không

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế