GIỚI THIỆU CHUNG

Quản trị kinh doanh là một ngành nghiên cứu về công tác “quản trị” và hoạt động “kinh doanh” của một doanh nghiệp hay tổ chức. Học quản trị kinh doanh không đơn giản chỉ là để buôn bán, quản lý cửa hàng, doanh nghiệp. Nó bao hàm việc thực hiện các hành vi quản trị vào quá trình kinh doanh để phát triển công việc kinh doanh, có thể kể đến như: Thiết lập hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất” hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức; quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản trị.

Mã ngành

7340101

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Toán giải tích
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Tiếng Anh Tổng quát 1
 • Kinh tế vi mô
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Toán kinh tế
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Kinh tế vĩ mô
  Tự chọn 1/2 môn
 • Văn hoá doanh nghiệp
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Xác suất thống kê
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Nguyên lý kế toán
 • Tài chính tiền tệ
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Chủ thể kinh doanh
 • Nguyên lý thống kê
 • Quản trị vận hành
 • Tin học ứng dụng trong kinh tế
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản trị marketing
 • Thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 1
 • Khởi nghiệp và ứng dụng
  Tự chọn 1/2 môn
  Thanh toán quốc tế
  Kinh tế Quốc tế
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chất lượng
 • Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 2
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị dự án
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị sản xuất
 • Quản trị rủi ro
  Tự chọn 2/4 môn
 • Thị trường chứng khoán
 • Luật lao động
 • Quản trị thương hiệu
 • Quan hệ công chúng
 • Thực tập và khoá luận tốt nghiệp QTKD
  Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp học thay thế 5 học phần thuộc kiến thức chuyên sâu sau:
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Quản trị dự án khởi nghiệp
 • Nhượng quyền kinh doanh
 • Quản trị trung tâm phân phối
 • Quản trị mua hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh bao gồm 150 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.