các ngành đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH KẾ TOÁN

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

THÔNG TIN CHI TIẾT

– Thời gian học: Trực tuyến

– Thời gian đào tạo: Tính theo học kỳ, 1 năm có 2 học kỳ.

  • Bằng tốt nghiệp đại học (bản photo);
  • Kết quả học tập (bảng điểm) có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn (bản photo);
  • Giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD (bản photo).

Học phí tính theo tín chỉ: 350.000đ/tín chỉ.

Lệ phí xét tuyển: 500.000đ 

Thí sinh đóng lệ phí xét tuyển qua ngân hàng (không nhận tiền mặt):

– Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

– Số tài khoản: 0037 1000 1441 9009

– Tại ngân hàng: OCB – Chi nhánh Tân Bình, TPHCM

– Nội dung chuyển khoản:  <Họ và tên>, <Ngày tháng năm sinh>, <Số CMND/CCCD>, <VB2>

thông tin liên hệ

  • Tư vấn tuyển sinh: ThS. Nguyễn Tiến Dũng
  • Địa điểm: Sảnh nhà B, MIT University Vietnam
  • Hotline: 0986.464.858 hoặc 0977.05.1111 (thầy Dũng)
  • Mail: tuyensinh@mit.vn