GIỚI THIỆU CHUNG

Công nghệ thông tin hay là IT (Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính. Để tạo, lưu trữ, bảo mật, xử lý, bảo mật và chuyển đổi các dạng dữ liệu điện tử để, ngành học giúp bạn sử dụng bất kỳ máy tính, mạng, thiết bị máy tính nào.

Mã ngành

748201

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
D01 (Toán, Văn, Anh)
 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Pháp luật đại cương
 • Giải tích 1
 • Tiếng Anh Tổng quát 1
 • Nhập môn Công nghệ thông tin
 • Tin học cơ sở
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Giải tích 2
 • Đại số tuyến tính
 • Kiến trúc máy tính
 • Kỹ thuật lập trình
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Xác suất thống kê
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Kỹ năng viết và trình bày
 • Tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính
 • Lập trình Python
 • Hệ cơ sở dữ liệu
 • Nguyên lý hệ điều hành
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc
 • Lập trình nâng cao
 • Tiếng Anh chuyên ngành IT
 • Nhập môn công nghệ phần mềm
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Mạng máy tính
 • Nguyên lý ngôn ngữ lập trình
 • Học máy
 • Đồ án tổng hợp Trí tuệ nhân tạo – Học máy
 • Nhập môn an toàn thông tin
  Tự chọn 1/3 môn
 • Lập trình web
 • Lập trình game
 • Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
 • Quản lý dự án IT
 • Khai phá dữ liệu
 • Đồ án tổng hợp
 • Thực tập tốt nghiệp-IT
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc
  Tự chọn 2/6 môn
 • Kinh tế học đại cương
 • Kinh tế kỹ thuật
 • Quản trị kinh doanh cho kỹ sư
 • Thương mại điện tử
 • Thống kê ứng dụng
 • Mạng xã hội và thông tin
 • Học sâu và ứng dụng
 • Đồ án tốt nghiệp Cử nhân (IT)
 • Kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
  Tự chọn 2/7 môn
 • Nhập môn khoa học dữ liệu
 • Nhập môn blockchain
 • Nhập môn điện toán đám mây
 • Xử lý ảnh số và thị giác máy tính
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Xử lý âm thanh và giọng nói
 • Dự báo chuỗi thời gian

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thông tin học bao gồm 150 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.