Giới thiệu chung

Ngành Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh là English Studies) là ngành học mà sinh viên sẽ được đào tạo cách sử dụng tiếng Anh. Theo đó, sinh viên sẽ học hầu hết các môn học bằng tiếng Anh, ngoại trừ các môn Giáo dục thể chất hay Quốc phòng sử dụng tiếng Việt. Đồng thời, sinh viên Ngôn Ngữ Anh sẽ được bổ trợ thêm các kiến thức về kinh tế, du lịch, khách sạn, luật… đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế của nhà tuyển dụng.

Add Any content here

Mã ngành

7220201

tổ hợp môn

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Nghe – Nói 1
 • Đọc 1
 • Luyện âm 1
 • Ngữ pháp
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Nghe -Nói 2
 • Viết 1
 • Luyện âm 2
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng viết và trình bày
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Xác suất thống kê
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Nghe -Nói 3
 • Đọc 2
 • Luyện âm 3
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Đọc 3
 • Viết 2
 • Nghe -Nói nâng cao (IELTS 5.5)
 • Lý thuyết biên phiên dịch
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc

• Nhập môn trí tuệ nhân tạo
• Viết 3
• Hình vị học
• Văn hóa Anh – Mỹ và Liên minh Châu Âu
• Biên dịch Việt -Anh
• Phiên dịch Việt – Anh
• Kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
• Nói Công chúng
• Đọc-Viết nâng cao (IELTS 5.5)
• Ngữ âm – Âm vị học
• Cú pháp học
• Biên dịch thương mại
• Marketing Quốc tế
• Lý luận PP DG TA 1
• Giáo dục học phổ thông

• Ngữ nghĩa học
• Văn học Anh – Mỹ
• Giao tiếp liên văn hóa
• Phiên dịch thương mại
• Giao tiếp thương mại Quốc tế
• Lý luận PP DG TA 2
• Giảng tập giảng dạy
• Viết tốt nghiệp-NNA
• Nói tốt nghiệp-NNA
• Thực tập tốt nghiệp-NNA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Ngôn ngữ Anh bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.