Giới thiệu chung

Ngành Thú y là một trong những ngành được dự đoán sẽ rất hot trong khoảng thời gian tới. Theo thời gian, thú cưng hiện nay ở Việt Nam rất được ưa chuộng, những quan điểm đổi mới về vật nuôi và gia súc đã có thay đổi, vì vậy mà nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho chúng cũng tăng. Nghề Thú y cũng giống như nghề bác sĩ, cũng mang lại sự sống và cứu chữa cho những sinh mạng nhỏ bé. Vì những lý do đó mà thú y trở thành một ngành nghề chân chính đáng theo đuổi.

Mã ngành

7640101

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

5 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Tâm lý học đại cương (tự chọn đối với KDQT)
 • Toán cao cấp A1
 • Hóa học đại cương
 • Xác suất thống kê (tự chọn đối với KDQT, XD)
 • Sinh học đại cương
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng viết và trình bày
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • GDTC 1
 • GDTC 2
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Cơ thể học
 • Động vật học
 • Hóa hữu cơ (thú y
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Tiếng Anh Tổng quát 1
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Di truyền học động vật
 • Tổ chức phôi thai học
 • Hoá phân tích
 • Sinh học phân tử
 • Thực vật học
 • Vi sinh vật đại cương
 • Vi sinh vật thú y
 • Kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi
 • Dược lý thú y
 • Miễn dịch học thú y
 • Sinh hóa động vật
 • Sinh lý động vật
 • Sinh thái và môi trường
 • Bệnh nội khoa thú y
 • Bệnh truyền nhiễm động vật 1
 • Bệnh truyền nhiễm động vật 2
 • Chẩn đoán bệnh thú y
 • Dịch tễ học thú y
 • Giải phẫu bệnh thú y
 • Sinh lý bệnh thú y
 • Bảo quản chế biến sản phẩm động vật
 • Bệnh chó mèo
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi heo
 • Chăn nuôi trâu bò
 • Thực tập rèn nghề chăn nuôi
 • Công nghệ sinh học môi trường
 • Khuyến nông
 • Kiễm nghiệm sản phẩm động vật
 • Luật thú y
 • Bệnh ngoại khoa thú y
 • Sản khoa thú y
 • Thực tập rèn nghề thú y
 • Bệnh động vật hoang dã
 • Độc chất học thú y
 • Ký sinh trùng thú y
 • Thực tập tổng hợp
 • Vệ sinh thú y
  Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế
 • Chuyên đề tốt nghiệp-TY
 • Chẩn đoán hình ảnh
 • Bệnh dinh dưỡng
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Thú Y bao gồm 150 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.