Giới thiệu chung

Sinh viên ngành Dược sẽ được học nhiều lĩnh vực như tìm hiểu, nghiên cứu các hoạt chất từ dược liệu, những kiến thức về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc, phân phối, quản lý và hướng dẫn sử dụng thuốc cho cộng đồng cũng như là tìm hiểu về sự tương tác lẫn nhau giữa thuốc và cơ thể, từ đó vận dụng vào việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong điều trị bệnh.

Mã ngành

7220201

tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa   

B00: Toán – Hóa – Sinh   

D07: Toán – Hóa – Anh  

D08: Toán – Sinh – Anh 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

5 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Hóa học đại cương
 • Hoá vô cơ
 • Vật lý y sinh
 • Sinh học đại cương
 • Thực hành Hóa đại cương
 • Thực hành Sinh học đại cương
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng viết và trình bày
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • GDTC 1
 • GDTC 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Hóa hữu cơ
 • Thực hành Dược khoa
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Xác suất thống kê (tự chọn đối với KDQT, XD)
 • Tiếng Anh Tổng quát 1
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Giải phẫu
 • Hóa lý dược
 • Hóa phân tích 1
 • Sinh lý
 • Thực vật dược
 • Vi sinh-Kí sinh trùng
 • Thực hành Hóa hữu cơ
 • Thực hành Hóa lý dược
 • Thực hành Hóa phân tích 1
 • Thực hành Sinh lý
 • Thực hành Thực vật dược
 • Thực hành Vi sinh-Kí sinh trùng
 • Kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Hóa phân tích 2
 • Hóa sinh
 • Sinh lý bệnh và miễn dịch
 • Thực hành Hóa phân tích 2
 • Tiếng Anh chuyên ngành-DH
 • Độc chất học
 • Dược động học
 • Dược học cổ truyền
 • Dược liệu 1
 • Dược liệu 2
 • Pháp chế dược
 • Thực hành Độc chất học
 • Thực hành Dược liệu 1
 • Thực hành Dược liệu 2
 • Thực hành Hóa sinh
 • Đạo đức hành nghề dược
 • Bệnh học
 • Bào chế và sinh dược học 1
 • Bào chế và sinh dược học 2
 • Dược lâm sàng 1
 • Dược lý 1
 • Dược lý 2
 • Hóa dược 1
 • Hóa dược 2
 • Kiểm nghiệm dược phẩm
 • Quản lý và kinh tế Dược
 • Sản xuất thuốc
 • Sản xuất thuốc từ dược liệu
 • Tin học ứng dụng Dược
 • Thực hành Bào chế và sinh dược học 1
 • Thực hành Bào chế và sinh dược học 2
 • Thực hành Dược lý
 • Thực hành Hóa dược 1
 • Thực hành Hóa dược 2
 • Thực hành sản xuất thuốc tại các xí nghiệp dược phẩm
 • Thực hành về quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc)
 • Tự chọn 5/10
  • Bao bì dược phẩm
  • Các nguyên tắc thực hành tốt
  • Dược cộng đồng
  • GLP & ISO
  • Kiểm nghiệm tạp liên quan
  • Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
  • Nghiên cứu phát triển dược phẩm
  • Quản lý dược bệnh viện
  • Thực vật học dân tộc
  • Thực hành Dược Khoa 2
 • Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế
  • Các hệ thống trị liệu mới
  • Độ ổn định của thuốc
  • Hồ sơ đăng ký thuốc
  • Xét nghiệm lâm sàng
  • Thuốc có nguồn gốc sinh học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Dược học bao gồm 150 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.