Giới thiệu chung

Ngành Digital Marketing, hay tiếp thị số, là một trong những lĩnh vực nhanh chóng phát triển nhất hiện nay. Nó bao gồm việc sử dụng các kênh số và phương tiện điện tử để xây dựng nhận thức, thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số. Trong thời đại kỹ thuật số, digital marketing không chỉ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch kinh doanh mà còn là ngành nghề hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng và thú vị.

Mã ngành

7340114

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Toán giải tích
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Tiếng Anh Tổng quát 1
 • Kinh tế vi mô
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Toán kinh tế
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Kinh tế vĩ mô
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Xác suất thống kê
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Tài chính tiền tệ
 • Nguyên lý kế toán
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Pháp luật về chủ thể kinh doanh
 • Nguyên lý thống kê
 • Quản trị vận hành
 • Tin học ứng dụng trong kinh tế
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản trị marketing
 • Thuế
 • Marketing dịch vụ
 • Nghiên cứu marketing
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Khởi nghiệp và ứng dụng
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Phân tích và quản trị web
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chất lượng
 • Tiếng Anh chuyên ngành Marketing
 • Phân tích Marketing
 • Quản trị chiến lược
 • Marketing nội dung
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị bán hàng
 • Marketing đa kênh
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị thương hiệu
 • Marketing kỹ thuật số
 • Công cụ truyền thông trực tuyến
 • Thiết kế truyền thông đa phương tiện
 • Thực tập và khoá luận tốt nghiệp KT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Digital Marketing bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.