Giới thiệu chung

Điều dưỡng nằm trong chuyên ngành thuộc hệ thống đào tạo nhân lực phục vụ cho y tế. Những người làm nghề Điều Dưỡng được gọi là Điều Dưỡng viên. Nhiệm vụ của Điều Dưỡng là bảo vệ sức khỏe, dự phòng các loại bệnh và chăm sóc chấn thương.

Mã ngành

7720301

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

C08 (Văn, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Điều dưỡng bao gồm 120 tín chỉ, mức học phí từ 12.600.000/học kỳ được phân bố đều qua các năm.