Thư viện
Cơ sở thực tập hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh ngành Dược

Trung tâm thí nghiệm thực hành là đơn vị thuộc Khoa Khoa học sức khỏe được xây dựng vào năm 2015, với 15 phòng thí nghiệm tương ứng cho mỗi môn thực hành, đáp ứng yêu cầu dạy học, nghiên cứu và thực tập cho các bạn sinh viên ngành Dược.

Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành

Phòng thí nghiệm thực hành được trang bị tương đối hoàn chỉnh và đáp ứng quy mô đào tạo hàng năm. Mỗi phòng thực hành đều có các trang thiết bị giảng dạy tốt nhất. Các phòng thí nghiệm đều đồng bộ với nhau, tạo điều kiện tốt cho sinh viên nghiên cứu và học tập.

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT