Thư viện

Thông báo về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            ---------                                                                             ---------------

                Số: 09/TB-ĐHCNMĐ-PĐT                                      Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2018 

THÔNG BÁO

Về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ

 

          Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 30/11/2017 về việc tổ chức kỳ thi phụ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông;

          Căn cứ thông báo số 36/TB-ĐHCNMĐ-PĐT ngày 25/12/2017 về việc quy định điều kiện dự thi kỳ thi phụ của Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Miền Đông,

          Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

     - Những sinh viên bị điểm F ở kỳ thi chính thuộc các học phần của năm học 2017-2018.

     - Những sinh viên đủ điều kiện dự thi kỳ thi chính nhưng xin hoãn thi có lý do chính đáng và đã được nhà trường đồng ý.

Lưu ý: Những sinh viên bị cấm thi ở kỳ thi chính sẽ không được tham gia kỳ thi phụ.

2. Thời gian và địa điểm đăng ký thi kỳ thi phụ:

     - Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2018.

     - Địa điểm đăng ký: 

          + Sinh viên ngành Dược: Đăng ký tại Khoa Dược

          + Sinh viên các ngành khác: Đăng ký tại Phòng Đào tạo

3. Thời gian và địa điểm thi kỳ thi phụ:

     - Thời gian thi: Tháng 05/2018 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau)

     - Địa điểm thi: Trụ sở chính - Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) 

4. Lệ phí dự thi:

     - Môn lý thuyết: 200.000 đồng/môn

     - Môn thực hành: 400.000 đồng/môn

5. Nhiệm vụ của sinh viên:

     - Nộp đơn đăng ký thi kỳ thi phụ (theo mẫu của trường) đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên tự ý bỏ thi kỳ thi phụ thì phải đăng ký học lại.

     - Đóng lệ phí thi để được dự thi.

 

TL. Hiệu trưởng

KT. Trưởng Phòng Đào tạo

Phó Trưởng Phòng Đào tạo

 

Đã ký

 

ThS. Phan Trần Uyên Phương

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT