Thư viện
Thăm công ty Vĩnh Phát

Khoa Ô tô cùng Nhà trường thăm công ty Vĩnh Phát Motors

MIT Uni. tổ chức Hội thảo khoa học và triển lãm “Ô tô điện và di chuyển thông minh”

MIT Uni. tổ chức Hội thảo khoa học và triển lãm “Ô tô điện và di chuyển thông minh”

Hội thảo khoa học và triển lãm “Ô tô điện và di chuyển thông minh"

Hội thảo khoa học và triển lãm “Ô tô điện và di chuyển thông minh"

Giới thiệu xưởng ô tô

Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông khánh thành và đưa xưởng ô tô vào sử dụng phục vụ công việc giảng dạy thực hành cho các em sinh viên khoa ô tô

Phó Trưởng Khoa Ô Tô- Hàng Không

TS. Lương Hùng Truyện phụ trách Khoa Công Nghệ Ô TÔ và kỹ Thuật Hàng Không

Đăng ký xét tuyển