Thư viện
Giới thiệu xưởng ô tô

Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông khánh thành và đưa xưởng ô tô vào sử dụng phục vụ công việc giảng dạy thực hành cho các em sinh viên khoa ô tô

Phó Trưởng Khoa Ô Tô- Hàng Không

TS. Lương Hùng Truyện phụ trách Khoa Công Nghệ Ô TÔ và kỹ Thuật Hàng Không

Đăng ký xét tuyển