Xu hướng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hiện nay

Trong thời đại hội nhập, giao thoa nền kinh tế đã tạo điều kiện cho ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng phát triển mạnh mẽ. Hãy cùng MIT University tìm hiểu rõ hơn về ngành học này.